Tävlingsinformation

Deltagarlistor 

IPO
Kvalificeringsgräns: 12 st anmälda, inga reserver

Rapport
Kvalificeringsgräns: 16 st anmälda, inga reserver

Skydds
Kvalificeringsgräns 675 poäng, 18 st. anmälda

Spår
Kvalificeringsgräns: 596 poäng , 41 st. anmälda

Sök
Kvalificeringsgräns: 594,750 poäng, 20 st. anmälda

Medföljare på sökstigen

Tävlingsledningen bestämde sig att max 4 åskådare fick följa med på sökstigen.

Dessa skulle ha en biljett med sig till starten.

Varje tävlande fick 2 platser. Vid lottningen fick den tävlande 2 biljetter att själv dela ut.

 
Anmälde du dig nedan om du ville ha en av de övriga ca 30 platserna. Det var först till kvarn ……
Man kunde inte bestämma själv vilken hund man önskade se utan fördelning skedde genom lottning.

Information om man plats och tider kom att anslås i SM-informationen där man även hämtade sin biljett senast kl 17,00 på fredagen 23/8 .

Information kom även att finnas på hemsidan. Kontrollera gärna om alla biljetter hämtats ut efter 17,00 på den fredagen


Anmälning till Sökstig Stängd   

(Lista med de som fått biljetter till sökstigen samt vilken hund de lottats till att se på sökstigen kom att presenteras här)